Pixel
Line
Pixel Pixel
PUBLIKACE
 
 • Bloudek, K., Fára, P., Kapičková, Praktische Auswertung des HORP-Anstrichs, Feuchtegeschädigte Wände, Theorie-Diagnostik-Therapie: sborník ze semináře, TH Wismar (1989)
   
 • Bloudek, K., Fára, P., Kapičková, O., Vyhodnocení účinnosti nátěru HORP na některých stavbách, Pozemní stavby, 10 (1989),
   
 • Fára, P., Řezáč, P., Problémy při sanaci zdiva podsklepených objektů, Rekonstrukce a sanace vlhkého zdiva staveb: sborník semináře, ČSS, Praha (1993),
   
 • Fára, P., Kotlík, P., Sanace zdiva kontaminovaného vodorozpustnými solemi, Zprávy památkové péče, 8 (1994),
   
 • Fára, P., Novodobé metody sanace zdiva památkově chráněných objektů, Sanace vlhkosti v historických objektech: cyklus přednášek k chemické technologii obnovy stavebních památek, SÚPP Praha (1994-1995),
   
 • Vaněček, I., Kotlík, P., Fára, P., Heidingsfeld, V., Renovace zdiva pomocí sanačních omítek, Materiály a technologie pro stavbu, 2 (1996),
   
 • Fára, P., Řezáč, P., Problematika sanačních omítek z pohledu projektanta, Sanační omítky na historické stavby?: sborník semináře, STOP Praha (1996),
   
 • Vaněček, I., Kotlík, P., Fára, P., Heidingsfeld, V., Sanační omítky, Zprávy památkové péče, 61 (1996),
   
 • Fára, P., Kotlík, P., Kenderová, R., Kámen, jeho renovace a údržba: Slaný - Velvarská brána, Parlament ČR v Praze na Malé Straně, Architekt, 6-7 (1996),
   
 • Fára, P., Chemická injektáž vlhkého zdiva - ochrana konstrukcí proti vzlínající vlhkosti, Materiály a technologie pro stavbu, 1 (1997),
   
 • Fára, P., Mobilní jednotky pro regulaci teploty a vlhkosti vzduchu, Stavba, 5 (1997),
   
 • Fára, P., Průzkumy staveb z hlediska vlhkosti, Voda - nepřítel památek: sborník semináře, STOP Praha (1997),
   
 • Šefců, R., Některé možnosti izolování kamenných objektů proti zatékání srážkové vody, návrh na obnovu Glorietu v areálu děčínského zámku, Seminář k problematice restaurování a konzervování uměleckých děl: sborník, PÚ Ústí nad Labem (1997),
   
 • Fára, P., Vybrané možnosti úpravy klimatu staveb, Památky a vnitřní klima: sborník semináře, STOP Praha (1998),
   
 • Fára, P., Odsolování zdiva stavebních objektů, Stavba, 1 (1999).
   
 • Fára, P., Gill, R., Skalní reliéfy Václava Levého na Liběchovsku, Kámen, 3 (1999),
   
 • Fára, P., Možnosti odsolování zdiva stavebních objektů, Odsolování památkově chráněných objektů: sborník semináře, STOP Praha (1999),
   
 • Fára, P., Šefců R., Odsolování omítek Valdštejnského paláce, Odsolování památkově chráněných objektů: sborník semináře, STOP Praha (1999),
   
 • Fára, P., Téma: Sanace vlhkého a zasoleného zdiva: Průzkumy staveb z hlediska vlhkosti - Sanace zdiva proti vlhkosti - Odsolování zdiva, Zpravodaj STOP, 4 (1999)
   
 • Fára, P., Vlhkost zdiva a její odstraňování - vadná sanační opatření, Materiály pro stavbu, 2 (2000),
   
 • Fára, P., Tepelně izolační omítky, Materiály pro stavbu, 3 (2000)
   
 • Fára, P., Dodatečné izolace proti vzlínající vlhkosti, Materiály pro stavbu, 1 (2001),
  [celý dokument ve formátu PDF, 835kB]
   
 • Fára, P., Opravy omítaných fasád, Materiály pro stavbu, 4 (2001),
   
 • Fára, P., Jílové izolace staveb, Jíly v tradičním stavitelství: sborník semináře, STOP Praha (2001)
   
 • Fára, P., Gill, R., Téma: Skalní reliéfy Václava Levého: Technologický průzkum stavu skalních reliéfů Václava Levého na Liběchovsku, Zpravodaj STOP, 3 (2001)
   
 • Fára P., Technické možnosti ochrany zdiva před vzlínající vlhkostí, Ochrana staveb před vzlínající vlhkostí: sborník semináře, STOP Praha (2001)
   
 • Fára, P., Minerální stěrky pro dodatečné hydroizolace zdiva, Materiály pro stavbu, 7 (2001)
   
 • Heidingsfeld, V., Fára P., Sanační omítky, Materiály pro stavbu, 6-7 (2002)
  [celý dokument ve formátu PDF, 670kB]
   
 • Fára, P., Kotlík, P., Heidingsfeld, V., Téma: Povodně 2002: Několik poznámek k vysoušení zdiva jako následků povodně, Zpravodaj STOP, 3 (2002)
   
 • Fára, P., Bitumenové stěrky pro hydroizolaci spodní stavby, Materiály pro stavbu, 1 (2003)
  [celý dokument ve formátu PDF, 690kB]
   
 • Fára P., Příklady opatření po povodních na památkově chráněných objektech, Likvidace popovodňových škod na stavebních objektech: sborník semináře, STOP Praha (2003)
   
 • Fára P., Průzkum příčin vlhkosti ve stavbách, Sanace vlhkého zdiva památkových objektů: sborník semináře, STOP Praha (2003)
   
 • Fára P., Postupy při sanaci vlhkosti v památkových objektech, Sanace vlhkého zdiva památkových objektů: sborník semináře, STOP Praha (2003)
   
 • Fára, P., Gill, R., Vysoušení budov po povodních, Materiály pro stavbu, 4 (2003)
   
 • Fára, P., Jakoubek, P., Průzkum stavu omítek a jejich obnova na příkladě Nostického paláce, Obnova historických omítek: sborník semináře, STOP Praha (2003)
   
 • Fára, P., Průzkum a sanace zdiva z hlediska vlhkosti v kapli sv. Kateřiny ve Varvažově, Varvažov (okres Písek) - kaple sv Kateřiny: Poznatky o gotické podobě, MON.ARCH, 1, JALNA, Praha (2003)

Pixel
© Fanys Cubus s.r.o. Kontakt